Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Lars Ask Røgilds

                Forandring gennem indsigt

Post Adoption Service

Post Adoption Service (PAS)

Jeg er tilknyttet Ankestyrelsens ordning, hvor adoptivfamilier tilbydes PAS-rådgivning. Alle adoptivfamilier har ret til 20 timers rådgivning pr. barn indtil barnets fyldte 18. år. Desuden kan voksne adopterede ved at ansøge Ankestyrelsen få tildelt et antal timer til adoptionsrådgivning. 

Jeg har været Post Adoptions Service konsulent siden initiativets opstart i 2007 og har erfaring med en lang række af adoptionsrelaterede problematikker.

Adoptivfamilien er på nogle punkter en anderledes familiekonstellation end den biologiske familie. Der er derfor også særlige temaer, som i perioder kan volde større eller mindre vanskeligheder for såvel forældre som børn.


Jeg rådgiver og vejleder adoptivforældre i alle faser af adoptionsprocessen, primært efter hjemtagelsen (PAS). Endvidere yder jeg rådgivning i forhold til adoptivbørn med tilknytningsforstyrrelser eller andre relaterede svære relationsforstyrrelser.


Se videoer:

Nederst på siden er der links til otte korte videoklip, hvor jeg beskriver nogle af de følelsesmæssige overlevelsesstrategier, som adopterede børn ofte har udviklet som reaktion på de forhold, de blev budt før adoptionen.


Temaer, der kan volde vanskeligheder for adoptivforældre og adopterede:

 • Tilknytningsprocessen mellem forældre og børn
 • Barnets overlevelsesstrategier og reaktioner på tab og traumer
 • Affektreguleringsvanskeligheder
 • Vanskeligheder ved at udholde frustration
 • Barnets sårbarhed over for situationer, der rummer adskillelse og skift
 • Barnets særlige problemstillinger omkring identitet og selvopfattelse; herunder barnets anderledes udseende og biologiske ophav
 • Problemstillinger i forbindelse med institutions- og skolestart
 • Sproglige, adfærdsmæssige og faglige vanskeligheder i skolen
 • Adoptivforældres usikkerhed i forhold til, hvad der er adoption, og hvad der er normaludvikling
 • Belastninger på forældrenes parforhold
 • Sorgreaktioner i forskellige faser af adoptionsprocessen
 • Forskel i barnets reaktioner, når det er hjemme og ude
 • Formidling af barnets historie til barnet
 • Vanskeligheder senere hen i voksenlivets relationer

Jeg kan tilbyde følgende ydelser i forhold til ovenstående temaer:

 • Forældrerådgivende samtaler
 • Forælder-barn samtaler
 • Familiesamtaler
 • Individuelle samtaler med barnet / den unge / den voksne adopterede

Supervision / samarbejde med skole og daginstitution